ADR

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen komt veel kijken. Bij BBS Logistics bent u verzekerd van een veilig transport. Al onze chauffeurs zijn in het bezit van de vereiste vakdiploma’s en zijn ADR-gecertificeerd. Ook onze wagens zijn ingericht op het vervoer van gevaarlijke stoffen, dankzij speciale voorzieningen en persoonlijke veiligheidsmiddelen voor de chauffeur. Veiligheid voor mens en milieu staat bij ons op de eerste plaats.

Om de goederen op de plaats van bestemming te krijgen gaan wij samen met u kijken naar de juiste oplossing. Onze planners worden voortdurend getraind in de actuele wetgeving rondom ADR transport. Zo bent u altijd verzekerd van de juiste afhandeling en staat u niet voor verrassingen.

Hieronder staan de categoriën die u bij ons kunt aanmelden.

ADR Transport Categorieën

Niet alle gevaarlijke stoffen hebben dezelfde eigenschappen. Om deze reden zijn de gevaarlijke stoffen ingedeeld in verschillende ADR-gevarenklassen. Deze klassen vormen een groep stoffen die vergelijkbaar zijn in gevaarlijkheid en eigenschappen:
Klasse 1:                 Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Klasse 2:                 Brandbare en giftige gassen
Klasse 3:                 Brandbare vloeistoffen
Klasse 4.1:              Brandbare vaste stoffen, zelf ontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Klasse 4.2:              Voor zelfontbranding vatbare (Pyrofore) stoffen
Klasse 4.3:              Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Klasse 5.1:              Oxiderende stoffen
Klasse 5.2:              Organische peroxides
Klasse 6.1:              Giftige stoffen
Klasse 6.2:              Infectueuze (besmettelijke) stoffen
Klasse 7:                 Radioactieve stoffen
Klasse 8:                 Bijtende stoffen
Klasse 9:                 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen